Hromosvody

HROMOSVOD se skládá ze tří částí:


1. JÍMACÍ SOUSTAVA – je část hromosvodu, která slouží k zachycení BLESKU. Na hromosvod může být použita soustava jímačů:a.tyčová soustava – hromosvod s touto jímací soustavou najdeme především na menších objektech,
b.zavěšená lana – tento hromosvod můžeme nejčastěji vidět u rozvodů vysokého napětí,
c.mřížová soustava – tato metoda jímací soustavy pro hromosvod je vhodná k ochraně rovinných ploch (podnikové haly, stadiony a pod.).

 

2. SOUSTAVA SVODŮ - tato soustava svádí bezpečně bleskový proud do země. Aby pravděpodobnost vzniku škod následkem průchodu blesku byla co nejnižší, je třeba mezi místem úderu blesku a zemí, vytvořit více cest (paralelních svodů) pro svedení tohoto blesku do země. Délka těchto svodů / cest by měla být co nejkratší. Dále je třeba zajistit, řádné spojení k vodivým částem tak, aby blesk nepřeskakoval z jedné vodivé / kovové části na druhou, víc níže.

 

3. UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA - touto částí hromosvodu se rozplyne bleskový proud do země. Hromosvod, tedy jeho nadzemní část, je snadné zkontrolovat a případně opravit, ale uzemňovací soustavu pro hromosvod můžeme pouze zkontrolovat měřením a jejich opravy jsou spíše celkové rekonstrukce uzemňovací soustavy. Proto je třeba dbát na to, aby uzemňovací soustava byla řádně navržena a bezvadně provedena s použitím kvalitních materiálů.

 

Vnitřní LPS
Svodiče bleskových proudů jsou přístroje, které mají za úkol rozdělit přepětí mezi jednotlivé póly, mezi kterými je svodič zapojen. Hromosvod bez svodiče bleskových proudů neochrání elektroinstalaci a spotřebiče v objektu.
Svodiče přepětí slouží k ochraně spotřebičů před špičkami s nižší energií.

 

ElektromaX s.r.o.

Nivnická 218

687 62 Dolní Němčí

ZÁKAZNICKÁ LINKA :

► 608 278 053

prodejna@elektro-max.cz