Revize

  • - periodické a výchozí revize do 1000 V                                                                                                                                                                                                             
  • - revize hromosvodů
  • - revize ručního nářadí a šňůrových spotřebičů
  • - revize elektroměrových a podružných rozvaděčů do 1000 V

 

 

ZKOUŠKY A GARANCE

Na dodaných zařízeních a souborech provádíme revizní práce a závěrečné zkoušky odpovídajícími měřícími přístroji. Revizní zpráva případně zkušební protokol je součástí předávacího protokolu předávaného zákazníkovi.

Na základě Vašeho požadavku při provádění pravidelných revizí Vás ušetříme hlídáním termínů a revizi budeme opakovat automaticky v dané lhůtě.

 

Provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů během používání

(ČSN 33 1600 ed.2)

Norma 33 1600 ed.2 se vztahuje se na elektrické spotřebiče : spotřebiče v průmyslu a řemeslné činnosti ve veřejních prostorech, typu spotřebiče pro domácnost a podobné účely, spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech (školy, zdravotnické objekty, kempy, atp.), spotřebiče v prostorách a objektech pro administrativní činnosti, informační techniky, nepřipevněná svítidla, přístoje spotřební elektroniky, přístroje používané v laboratořích, prodlužovací a odpojitelné přívody, elektrické ruční nářadí, ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.

Tato norma stanovuje postupy:
revizí na všechny uvedené elektrické spotřebiče po jejich opravách před předáním uživateli
kontrol a revizí na uvedené spotřebiče užívané v pracovním procesu, užívané ve veřejně přístupných prostorech a na spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli.

Revize elektrických protřebičů zajišťuje jejich provozovatel, ( v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel ), pravidelně ve lhůtách stanovených v tabulce a vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě ( podezdření na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod.) k ověření jejich stavu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem.

 

 

Naše revizní přístroje :

 

 

   Eurotest XE 2,5 kV      Kalibrační list I.

                                         - Kalibrační list II.

                                         - Mertel Certifikate of Calibration Practices

 

 

 

                                                                       

 revizeREVEX Plus USB        - Kalibrační list

 

 

 

 

 

 

 

      UNI-T UT275

            UNI-T UT275               Kalibrační list

 

 

 

 

 

 

 

LHŮTY PRO POVINNÝCH REVIZÍ A KONTROL ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ dle ČSN 33 16 00 ed.2

revize lhůty

Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0,I., II. a III.

Třída ochrany 0. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěná pouze základní izolace v ČR se spotřebiče této třídy nepoužívají, neboť jejich používání je zakázáno. 

Třída ochrany I. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě. Spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče.

Třída ochrany II. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací. Spotřebiče této třídy neobsahují žádné neživé části - u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojování.

Třída ochrany III. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím.

 

Zpráva o revizi elektrického zařízení musí obsahovat : 

určení druhu revize (výchozí, pravidelná)
vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení
soupis použitých přístrojů
soupis provrdrných úkonů (prohlídky, měření a zkoušky)
soupis zjištěných závad
datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy
jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem
naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy

 

ElektromaX s.r.o.

Nivnická 218

687 62 Dolní Němčí

ZÁKAZNICKÁ LINKA :

► 608 278 053

prodejna@elektro-max.cz