Silnoproud

Provádíme :

Provádíme :

 - ELEKTROINSTALACE OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

  • - vyřízení žádostí o připojení EGD (nové připojení, změny a úpravy)
  • - úpravy a nastavení vhodné sazby RD (D01d, D25d, D57d..)
  • - změna hodnoty a výměna hlavních jističů (servisní zásahy a výměny)
  • - revize elektroinstalace a odběrných míst EGD
  • - vyřízení žádostí s dodavatelem EON
  • - kabelové rozvody, zapojení přístrojů, zásuvek,  rozvaděčů
  • - montáže elektroinstalace v rodinných domech, bytech a dřevostavbách
  • - dodávka a montáž osvětlení
  • - rozvody průmyslových objektů a výrobních hal 
  • - přípojky nízkého napětí e-gd pro rodinné domy a staveniště                                                                                 

 Jak vyřešit elektroinstalaci co nejlépe

Datum vydání: 17.06.2013 | autor: Jana Černá

el Bez bezpečných a dobře fungujících elektroinstalací se neobejdeme. Elektroinstalace je hlavní součástí našeho domova a základem spokojeného bydlení. Elektroinstalace, která je upravena podle našich potřeb a stylu života, vyžaduje skvěle propracovaný odborný projekt a profesionální provedení osobami, které mají pro elektroinstalační práce potřebná povolení. Jak ale vše zařídit, abychom s realizací elektroinstalace měli co nejméně starostí, vše bylo provedeno podle platných norem a předpisů - a fungovalo, jak má?  Řešením je elektroinstalace na klíč.

 Co je elektroinstalace na klíč ?

Plánujete stavbu domu či jeho rekonstrukci a nevíte, jak nejlépe vyřešit elektroinstalaci? Pusťte tyto starosti z hlavy a zadejte provedení kompletní elektroinstalace firmě, která ji na základě vašeho odborného projektu zrealizuje. Projektant navrhne podle vašich představ a plánovaného rozmístění zařizovacích předmětů nejvhodnější rozmístění zásuvek, vypínačů a svítidel. Odborná firma zajistí také kontrolu provedení v průběhu prací. Za odvedenou práci ručí a vy se nemusíte o nic starat.

Elektroinstalace v domě
Aby byl zajištěn bezproblémový provoz domu, je třeba zajistit velké množství různých elektroinstalací. Jejich součástí jsou zásuvkové a světelné okruhy, přívody pro jednotlivé spotřebiče (kotel, boiler, oběhové čerpadlo, sporák, elektrické přímotopy, podlahové vytápění atd.), rozvod televizních antén, počítačové sítě, domovního telefonu, zabezpečovacích a kamerových systémů a požární signalizace.

Plánování elektroinstalace
Při realizaci elektroinstalace je nezbytná spolupráce se zkušeným projektantem, který přesně pochopí a přenese do projektu naše přání a potřeby vyplývající z užívání domácnosti. Projektant musí znát plánované rozmístění nábytku a zařizovacích předmětů, jaké druhy elektrospotřebičů chceme používat a kde budou umístěny. Elektroinstalace navržená v souladu s naším životním stylem nám zajistí pohodlné a bezproblémové užívání všech spotřebičů a kvalitní osvětlení.

Montáž svítidel
Důležitou součástí zařízení interiérů i exteriérů je osvětlení. Jeho způsob a intenzita ovlivňuje naši náladu, fyzickou rovnováhu a celkovou pohodu v domácnosti. Nevhodné osvětlení, které nás oslňuje nebo jinak ruší, může vést k naší podrážděnosti, únavě očí i bolestem hlavy. Osvětlení musí být navrženo podle užitných požadavků jednotlivých prostor – jiné osvětlení potřebujeme v kuchyni a jiné například v předsíni nebo v ložnici. Jaké jsou tedy důležité faktory při jeho realizaci? – Velikost místnosti, vhodné umístění, intenzita osvětlení, barva světla, podání barev a IP krytí (konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů).

Zásuvky
Projektant musí předem znát rozmístění a přesné umístění zásuvek. Není vždy nutné ani žádoucí instalovat zásuvky v linii očí. Mnohdy tak příliš viditelně umístěná zásuvka zkazí celkový dojem z jinak pěkně designově vyřešené místnosti. Zásuvky můžeme instalovat do spodní části, nebo využít panelové zásuvky, které se umísťují téměř na podlahu a jsou součástí lištových podlahových systémů.

Spotřebiče a jejich příkon
Aby projektant mohl navrhnout zásuvku s maximálním příkonem, je velmi důležitý příkon budoucích spotřebičů. Na příkonu závisí, jak bude elektroinstalace pracovat. Příkon je uveden na štítku, kterým jsou všechny elektrospotřebiče označeny. Projektant také musí vědět, jaké druhy spotřebičů budou k zásuvkám připojeny a toto zohlednit při návrhu elektroinstalace, aby nedošlo k výpadku jističů, zapojí-li se několik elektrospotřebičů najednou. Montáž zařízení smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Po instalaci spotřebiče je třeba provést měření, která se zaznamenají do záručního listu i se jménem osoby, která měření vykonala. Instalací a připojením elektrických spotřebičů kvalifikovaným elektrikářem máme jistotu, že nám bude zařízení správně a bezpečně sloužit, navíc často bývá podmínkou uznání záručních oprav výrobcem.

Podlahové topení
Pro vytápění je dnes s oblibou využíváno komfortní elektrické podlahové topení. Především u dobře tepelně izolovaných staveb je z hlediska pořizovacích a provozních nákladů ideálním řešením. Topíme-li pomocí elektřiny, přidělí nám distributor topný tarif, v rámci kterého je nám elektřina účtována 20 hodin denně v nízkém tarifu a máme tak 20 hodin denně levnější energii i pro všechny spotřebiče v naší domácnosti. Při návrhu podlahového vytápění vycházíme z tepelných ztrát objektu a podle toho systém dimenzujeme. Výběr vhodného topného prvku se odvíjí od skladby a typu podlahové krytiny. Například pod dlažbu jsou vhodné topné rohože a pod plovoucí podlahy topné fólie. Podle způsobu vytápění a nášlapné podlahové vrstvy se dimenzuje topný výkon.

Revize elektroinstalace
Po provedení elektroinstalace vám revizní technik vystaví revizní zprávu, která může být tvořena několika částmi. Instalujete-li hromosvod, je nutná i revize hromosvodu. Při provedení elektroinstalace v bytě nebo domě potřebujete revizi pro kolaudaci i pro sebe, abyste měli jistotu, že elektroinstalace je skutečně funkční a bezpečná. Pokud provádíte úpravy odběrného místa, nebo přesouváte elektroměr, potřebujete revizi odběrného místa, kterou vyžadují rozvodné závody. Revizi elektroinstalací je nutné v zákonem stanovených intervalech opakovat. Doporučený termín příští revize je uveden na revizní zprávě. Revizní zpráva je důležitým dokumentem i pro případ pojistné události.

 

 Mějte své elektroinstalace pod kontrolou

Datum vydání: 20.06.2012 | autor: Petr Pojar

kon Bez elektrické energie se dnes neobejde snad žádná stavba. O rodinných domech a bytech nemluvě. Elektřina je však stejně jako třeba oheň či voda dobrým sluhou, ale špatným pánem. Elektřině musíme vládnout my, nikoli ona nám. A to nejde zajistit jinak, než dostatečnou ochranou, opatrností a respektem.

Skříňka s jističi a přepěťovými chrániči
Veškeré elektroinstalace v domě můžeme rozdělit na vedení, rozvaděče, domovní spínače a zásuvky. S postupným vývojem technologií a designu se do našich domácností dostaly takové převratné novinky jako bezdotykové spínače, stmívače, bezpečnostní zásuvky (s proudovým chráničem) a další zařízení. Všechna tato zařízení mají za cíl zvýšit komfort a také bezpečnost užívání elektrického proudu. My sami můžeme ovlivnit pouze rozmístění a počty zásuvek a vypínačů a také volbu jejich designu, jinak musí veškeré práce spojené s elektrickými rozvody provádět kvalifikovaný odborník podle platných norem.

Rekonstrukce elektroinstalací
Zásadní je dobrý stav elektroinstalací v bytě. Pokud jsou elektroinstalace staré a již nevyhovující, nebude se s vámi bavit v případě požáru ani pojišťovna. K rekonstrukci elektroinstalací přistupujeme buďto samostatně, nebo při kompletní rekonstrukci bytu či domu. Rekonstrukce elektroinstalací se neobejde bez kvalitního projektu a revize po dokončení prací. Revizní zpráva je dokumentem, který jasně říká, že jsou elektroinstalace v normám odpovídajícím stavu. Nově (od února 2009) je též nutné vybavit všechny elektrické obvody v domě proudovými chrániči. Proudový chránič zareaguje do 0,2 vteřiny a proud v okruhu vypne. Moderní centrální proudové chrániče navíc dokážou obnovit elektřinu v okruhu, pokud jsou veškeré parametry opět v požadovaném stavu. Začne vám tedy znova fungovat například lednička.

Pouze na základě revizní zprávy pak zapojí energetická společnost elektroměr. Při rekonstrukci bytu vycházíme i z architektonického návrhu, který řeší rozmístění spotřebičů, ale i osvětlení, čemuž by mělo odpovídat rozmístění zásuvek a vypínačů. Pouze rekonstrukcí elektroinstalace odstraníte nevhodné a nebezpečné hliníkové vodiče, nedostatek zásuvek, poddimenzování okruhů a další problémy.

Kontrola elektroinstalací je po jejich dokončení a před provedením revize zásadním krokem. Co totiž projektant nakreslí na papír, nemusí být v praxi pravdou. I mistr elektrikář „se utne." Kontrola musí proběhnout ještě předtím, než pokryjete stěny omítkou či dlaždicemi. V tu dobu ještě lze některé rozvody změnit.

Bezpečnostní zásuvky, bezdotykové spínače, stmívače
Bezpečnostní zásuvky, to jsou vlastně zásuvky s proudovým chráničem. Jakmile proudový chránič zjistí, že z obvodu uniká proud, napojení se okamžitě vypne přímo v zásuvce. Stane se tak do 0,2 vteřiny. Dalším bezpečnostním opatřením jsou zásuvky s krytem. V moderním designovém provedení vapadají na první pohled jako vypínače. Bezdotykové spínače zase zvyšují především hygienu. Instalují se hlavně v hygienických místnostech, ale také tam, kde bychom vypínač jen těžko hledali. Fungují na principu snímače pohybu, který reaguje na infračervené záření, jež z našeho těla vychází. Snímač tedy automaticky zapne světlo, jakmile zaregistruje naše tepelné (infračervené) záření. Velmi vhodné jsou i na zahradu, jelikož zaregistrují pohyb navítaného návštěvníka, nejenže usnadní pohyb po zahradě nám samotným. Již velmi dlouho jsou běžné také sériové vypínače, které umožní zapínání a vypínání dvou světel z jednoho místa nezávisle na sobě.

Nekrotíme pouze elektřinu jako „živel," ale i její spotřebu
Především nové LED zdroje světla snižují radikálně spotřebu elektřiny. Nabízené jsou v podobě panelů, žárovek a bodových světel. Jejich cena za poslední dobu výrazně klesla a proto dnes zastiňují i úsporné žárovky a zářivky. Vynikají též dlouhou životností. Stejně tak je vhodné vyměnit nevyhovující staré elektrospotřebiče za úsporné. Pračky, ledničky, mrazáky, elektrické sporáky, myčky nádobí a další sortiment jsou dnes již běžně nabízeny v třídě A+++.

 zdroj : českéstavby.cz

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti